Klinisk kjemiske analyser rekvireres vanligvis på følgende indikasjoner:

  • Diagnostisk: hjelp til avklaring av en klinisk mistanke
  • Monitorerende: følge sykdomsforløp eller behandling
  • Forskning: klinisk kjemiske analyser inngår som et viktig element i kliniske forskningsprosjekter
  • Screening: oppdage sykdom eller risiko for sykdom i større befolkningsgrupper

Hovedregel for rekvirering i diagnostisk øyemed er at sannsynligheten for sykdom er 0.3-0.6 før laboratorieundersøkelser iverksettes (pre-test sannsynlighet).
I vanlig medisinsk virksomhet vil den diagnostiske og monitorerende bruk av klinisk kjemiske analyser være fremtredende, mens screening av større befolkningsgrupper vil være overlatt til større organiserte opplegg.
Statistisk fallgrube:
Fordi referanseområder avspeiler verdiene i en frisk referansebefolkning, og omfatter 95% av disse, vil 5 % av den samme befolkning falle utenfor referanseområdet.
Dette fører til at 1 av 20 svar vil falle utenfor ref. området, og kan oppfattes som mulig patologi (5% sjanse).
Dersom man rekvirerer to uavhengige analyser (Hb og SR er uavhengige, Hb og Hct er avhengige), vil det være 10% sjanse for at ett svar faller utenfor, 5 analyser gir 23% sjanse, 10 analyser gir 40% sjanse og 20 analyser gir 65% sjanse for at ett svar faller utenfor referanseområdet.