Klinisk patologi har følgende mål for svartider (virkedager)

Svartider
PrøvetypeØnsket svartid
Histologi: Uprioritert10
Histologi: Cito (hasteprøver)5
Pakkeforløpsprøver5
Cervixcytologi21

For histologiske prøver er det for tiden gjennomsnittlig svatrid på 17 dager. Det er iverksatt tiltak for å redusere svartiden.

For cervixcytologi er det nasjonale kravet en svartid på 21 dager. Laboratoriet har gjenomsnittlig svartid på 10 dager.