Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening. Prøven blir tatt på samme måte som tidligere, men i stedet for at cellene blir vurdert manuelt i mikroskop, vil prøven analyseres automatisk i en analysemaskin for påvisning av humant papillomavirus (HPV).

Innføringen vil skje gradvis fra 2019, og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021. Endringen av screeningtest blir gjort gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet blir opprettholdt på et høyt nivå og gir mulighet for fortløpende justeringer gjennom prosessen for å hele tiden balansere fordelene og ulempene med screening.