Nytt analysenavn for Hemoglobinopati-undersøkelse

F.o.m. 11.01.2019 endres analysenavn for hemoglobinopati-undersøkelse til «Hemoglobintype» (gammelt navn «Hemoglobin-elfo»). For mer informasjon se laboratoriehåndboken.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018