Analyser kan bestilles i DIPS, for mer informasjon vennligst se Laboratoriehåndboka under analyse.