Innsending av prøver til histopatologisk undersøkelse.

Vi har hatt flere tilfeller av prøver som har ligget mange dager på fikseringsvæske før vi mottar dem. Dette er ikke bra, da kvaliteten kan forringes og det kan få innvirkning på resultatene av analyser på disse prøvene hos oss. Det er derfor viktig å sende inn prøvene samme dag, eller så snart som mulig etter prøvetaking.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018