Laboratoriemedisin har i samarbeid med medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Kvalitets- og utviklingssenteret besluttet å fjerne CK-MB fra alle analysepakker (unntatt pågående studier). Beslutningen er tatt etter avholdte møter med Hjerte-/lunge- og karkirurgisk avdeling og Hjertemedisinsk avdeling, samt Lindekleivs innlegg på onsdagsmøte 9.1.19

Viser til beslutningsnotat fra direktøren om å redusere bruk av infarktmarkøren CK-MB ved UNN.