Laboratoriet i Harstad går over til bruk av nytt instrument for koagulasjonsanalyser.
Analysenavn er APTT TR. Gamle analyse som heter APTT kan ikke bestilles i Harstad lengre.
APTT TR målt med den nye metoden har referanseområdet 25-37 sek
og terapeutisk område for ufr. Heparin: 50-88 sek som tilsvarer 0.3-0.7 antiXa.