Svartid for undersøkelser

Medisinsk genetiske undersøkelser tar fra tre dager til flere måneder å utføre. Svartiden vil derfor variere. Unntaksvis tar vi kontakt med rekvirent på telefon for å avklare spesielle forhold. Se oversikt over svartider for de enkelte analyser.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018