• Ny metode for måling av fritt hemoglobin i plasma (HemoCue plasma low Hb)

    Metoden er tatt i bruk fra 19.06.2019 ved Laboratoriemedisin, og det er en metode med bedre sensitivitet enn den gamle. Det er også tatt i bruk metode for analysering av polymorfnukleære og mononukleære celler (PMN, MN celler) i diverse kroppsvæsker (diff. telling av hvite i kroppsvæsker: pleuravæske, ascitesvæske, dialysat, leddvæske, og synovialvæske (prostetiske ledd)).

  • Kryoglobuliner: Nye prøvetakningsrutiner

    F.o.m. 14.juni 2019 innfører Laboratoriemedisin nye prøvetakingsrutiner for S-Kryoglobulin. Fra samme dato opphører tilbud om undersøkelse av kryoprecipitat på positive prøver. Se oppdatert analyseinformasjon i laboratoriehåndboken. Analysen vil nå også være tilgjengelig for elektronisk rekvirering hos primærhelsetjenesten.

  • Kalium

    Nye holdbarhetsstudier viser at kalium er holdbart på serum med gel i 4 døgn. Så fremt prøvematerialet ankommer tidsnok til laboratoriet er det ikke lenger nødvendig å avpipettere kalium. Dersom bilirubin er bestilt i tillegg, lysbeskyttes gelglasset med folie.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018