• Kryoglobuliner: Nye prøvetakningsrutiner

    F.o.m. 14.juni 2019 innfører Laboratoriemedisin nye prøvetakingsrutiner for S-Kryoglobulin. Fra samme dato opphører tilbud om undersøkelse av kryoprecipitat på positive prøver. Se oppdatert analyseinformasjon i laboratoriehåndboken. Analysen vil nå også være tilgjengelig for elektronisk rekvirering hos primærhelsetjenesten.

  • Endringer HbA1c f.o.m. 01.10.2018

    Ny måleenhet (mmol/mol) trer i kraft nasjonalt, og ny målemetode (kapillærelektroforese) ved Laboratoriemedisin Tromsø. Det er stor forskjell i absolutt tallverdi mellom ny og gammel måleenhet.

  • Kalium

    Nye holdbarhetsstudier viser at kalium er holdbart på serum med gel i 4 døgn. Så fremt prøvematerialet ankommer tidsnok til laboratoriet er det ikke lenger nødvendig å avpipettere kalium. Dersom bilirubin er bestilt i tillegg, lysbeskyttes gelglasset med folie.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018