Svartid for undersøkelser
Mikrobiologiske undersøkelser tar fra ett døgn til flere uker å utføre. Svartiden vil derfor variere. Ved spesielle funn formidles foreløpig svar telefonisk til rekvirenten. Se oversikt over svartider for de enkelte analyser.
Behandling av rekvirerte undersøkelser: For optimal prøvebehandling må prøvetaking, forsendelse og eventuelt forbehandling og lagring være adekvat utført. Laboratoriet vil utføre rekvirerte undersøkelser. I særlige tilfeller kan det være aktuelt å avvise enkeltundersøkelser eller supplere dersom kliniske opplysninger tilsier dette.

Telefonsvar
Viktige funn blir ringt til rekvirenten. Telefonsvar er et foreløpig svar, og er ikke akkreditert. Skriftlig eller elektronisk rapport sendes ut når prøven er ferdig undersøkt.

Elektronisk og manuell rapportering av prøvesvar
De fleste av våre rekvirenter får elektronisk overførte prøvesvar. Denne rapporteringsformen er offisiell og juridisk bindende. Det sendes ut papirversjon av svarrapporten til de som ikke kan motta disse elektronisk og til de som spesielt ber om det. Det er papirversjonen som er det akkrediterte prøvesvaret.