UTFYLLING AV REKVISISJON/REMISSE OG MERKING AV PRØVEGLASS TIL KLINISK PATOLOGI:

ALL TEKST SKAL SKRIVES TYDELIG PÅ REKVISISJON/REMISSE, GJERNE MASKINSKREVET. Ved utfylling med penn skal det brukes svart eller blå penn.

REKVIRENTOPPLYSNINGER:
Sykehus:
Fullt navn på rekvirerende lege, avdeling/poliklinikk, sykehus, adresse og rekvirentkode.
Bruk etiketter med strekkode.

Legekontor:
Fullt navn på rekvirerende lege, navn på legekontor, adresse og rekvirentkode.

OBS! Hvis rekvirenten er medisinerstudent skal dette krysses av under rekvirentopplysninger, slik at prøven blir registrert på rett lege.

Ved elektronisk rekvirering i Interactor kommer rekvirentopplysningene komme automatisk ved rekvirering.

PASIENTOPPLYSNINGER:
Fullt og korrekt navn, fødselsnummer (11siffer), adresse og bostedskommune.

Ved elektronisk rekvirering i interactor kommer pasientopplysningene automatisk når pasientens journal hentes frem. HUSK Å KLISTRE ETIKETT PÅ PRØVEGLASSENE!

INNELIGGENSE ELLER POLIKLINISK (gjelder ikke rekvirering i interactor):
Kryss av på remissen om pasienten er inneliggende eller poliklinisk. Dette er viktig i forhold til registrering og fakturering.

Ø-HJELP/CITO OG PAKKEFORLØP:

Ved cito/ø-hjelp og pakkeforløp skal det krysses av på rekvisisjon/remisse og hvilken type pakkeforløp skal angis.

Ø-HJELP/CITO OG PAKKEFORLØP Elektronisk rekvirering i interactor:

Ved rekvirering av Ø-HJELP/PAKKEFORLØP skal glassene merkes Ø-HJELP og PAKKERFORLØP fylles inn under rekvirering. Ved pakkeforløp skal prøvene samtidig merkes som ø-hjelp.

Du merker prøven som hasteprøve ved å velge klokken i  Interactor (dette må gjøres på alle glassene som rekvireres)

Skjermdump fra Interactor

Gå inn på klokken og velg hastetype på alle glass som legges til for å være sikker på at prøve behandles som Ø-Hjelp.

KLINISKE OPPLYSNINGER OG SYKEHISTORIE:
Klinisk diagnose og diffensialdiagnoser.
Kortfattet og relevant sykehistorie.
Makroskopiske forandringer.

Ved spesielle prøver som lymfom, sarcom, frysesnitt, immunfluorescens, muskel etc. skal dette merkes godt på rekvisisjon/remisse. Bruk en merketusj og marker over.

DATO OG KLOKKESLETT:
Fyll inn når prøven er tatt og klokkeslett.

Dato og klokkeslett for når prøve er tatt kommer automatisk opp i interactor. Dato/klokkeslett = rekvireringstidpunkt.

MATERIALET BESTÅR AV:
Her skal antall glass angis (også hvis det bare er ett). Alle glassene som er med remissen skal ramses opp her med samme merking som på glass og med angivelse av lokalisasjon og innhold.
Det skal være samsvar mellom dette og det som står på glassene.

Ved rekvirering i interactor er det under anatomisk lokalisasjon denne infoen skal beskrives.
Ved Histologi kan man rekvirere flere glass pr. tjeneste og det må da legges til antall glass og fyll inn anatomisk lokalisasjon pr. glass.
DET SKAL IKKE REKVIRERES FLERE GLASS PÅ CYTOLOGI, her må det rekvireres nytt tjenestetilbud for vært glass.

FIKSERING:

Hasteprøver som ikke er fiksert med Formaldehyd, Thinprep eller væskeprøver som ikke er fiksert med Etanol 50% må ankomme avdelingen i åpningstiden/vakttid for at prøven ikke skal bli ødelagt. Se nærmere informasjon for mottak av prøver på forsiden i laboratoriehåndboken

Det skal være angitt om materialet er fiksert og hvordan.

  • 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer
  • McDowell
  • Etanol 50%
  • WEGF
  • Natriumklorid
  • Nedkjølt
  • Lufttørket
  • Sprayfix

Det finnes eget tjenetilbud interactor for Histologi som ikke er fiksert på formalin.

Skjermdump Interactor Fersk materiale

Eksempel utfylling cytologisk- og histologisk remisse

Merking av glass (biopsi, væskebasert og cervixutsryk) :

Glassene skal merkes med:

Biopsi:
Fullt og korrekt navn.
Fødselsnummer (11 siffer)
Glassene skal merke med nummer, lokalisasjon og innhold.

Væskebasert cyt:
Fullt og korrekt navn.
Fødselsnummer (11 siffer)

Pleura-, ascites-, cytevæsker og andre væsker til cytologisk undersøkelse:
Fullt og korrekt navn.
Fødselsnummer (11 siffer)

Cervixutstryk cyt:
Merkes med fullt og korrekt navn og fødselsnummer (11siffer) Det skal skrives på med blyant på utstrykene.

NB!

Dobbelsjekk at korkene på glassene er skrudd ordentlig igjen, og at lokkene på bøttene er tette.
Ved lekkasje kan kvaliteten på preparatene blir dårlig.

Eksempel på merking av glass:

Merking av elektronisk rekvirerte prøver fra Interactor:

Alle pasientopplysninger og anatomisk lokalisasjon komme ut på etikettene. Husk å merke rett glass med rett lokalisasjon. Dobbeltsjekk om det står Ø-HJELP (om dette er rekvirert) på glasset før det sendes til Klinisk patologi.

Biopsi:

Glass til histologi med etikette fra Interactor

Cytologi:

Etikette fra Interactor cytologi