Trombocyttforlik-trombocyttantistoff

Refraktæritet mot trombocytt-transfusjoner hos pasienter med platereaktive antistoffer Trombocyttforlik-trombocyttantistoff

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018