Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank tlf. 77 62 80 86

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

5 mL

Klinisk

Indikasjoner

HPA-typing utføres hos pasienter med mistanke om:
1. NAITP (neonatal alloimmun trombocytopeni)
2. PTP (post transfusjons purpura)
3. Refraktæritet mot trombocytt transfusjoner hos multitransfunderte

Referanseområde

Aa, bb, ab

Tolkning

På overflaten av trombocyttene finnes en rekke antigener (ag); HLA-ag, blodtype-ag, og HPA-ag. HPA er en nomenklatur brukt om trombocytt spesifikke antigener. Hvert HPA er et biallelt system, hvor forskjellen mellom a- og b-allelet kun er 1 aminosyre. Dette er imidlertid nok til at en person som f.eks. er HPA 1b homozygot og blir eksponert for HPA 1a antigenet, kan danne antistoff som meget spesifikt bindes til HPA 1a trombocytter.