Analysen

Agens/analyser

Trombocyttforlik-trombocyttantistoff

Analyseres ved

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.
Laboratorium for trombocyttimmunologi.
Laboratoriemedisin
Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN)
Tlf. nr. 77 62 80 86

Prøvebehandling

Prøvemateriale

7 mL
EDTA-blod

Prøvebehandling

Utføres kun etter avtale med vakthavende lege på Blodbanken (call. 70064, mobil: 975 31 752).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om refraktæritet på platetransfusjoner (manglende stigning i platetall) pga platereaktiveantistoffer

Forlik utføres når det er påvist alloantistoff mot trombocytter hos pasienter som skal transfunderes. Det er mer enn 90 % sjanse for at transfusjon med forlikelige trombocytter vil gi en tilfredsstillende respons.

Tolkning

Dersom en pasient har manglende eller lav CCI (<7,5) etter to trombocyttransfusjoner, og det kan påvises alloantistoffer mot trombocytter i pasientens plasma, og det ikke er noen annen åpenbar grunn til den dårlige responsen, regner vi med å ha antistoffbetinget refraktæritet.

Referanser