Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank tlf. 77 62 80 86

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Prøvemengde

5 - 10 mL
Ved trombocyttall lavere enn ca. 50x10^9/L må vi ha 15-20 mL EDTA blod

Prøvebehandling

Type medikament og dose ved prøvetakningstidspunkt må opplyses.
Prøven sendes umiddelbart etter prøvetaking. Vi må ha prøven senest om morgenen 2 dager etter prøvetaking, og senest fredag (eller dag før helligdag) kl.09.00.

Klinisk

Indikasjoner

Utføres ved mistanke om medikament avhengig immun trombocytopeni.
En rekke medikamenter kan være årsak til immunbetinget trombocytopeni.
Akutt og alvorlig trombocytopeni (vanligvis < 10x10^9/L) kan opptre etter inntak av medikamentet. Etter seponering og når medikamentet er borte fra blodbanen, normaliseres trombocyttallet.

Se også database over medikamenter som er rapportert å forårsake antistoffmediert trombocytopeni:
http//:moon.ouhsc.edu/jgeorge/ditp.html
 

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Se brosjyre....