Analysen

Analyseres ved

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.
Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod.

Nødvendig prøvemengde

10 ml EDTA-blod.
15-20 ml EDTA-blod ved trombocytt-tall lavere enn ca. 50x10^9 /L .

Prøvebehandling

Prøven skal analyseres innen 48 timer etter prøvetaking.
Trombocyttlaboratoriet er betjent alle hverdager mellom kl 07:30 og 15:30.  
Prøvene må være oss i hende senest kl. 09.00 fredag/dag før helligdag.

Forventet svartid

Prøven besvares vanligvis innen 2-3 dager fra prøvetakingstidspunkt.

Klinisk

Indikasjoner

Utføres ved mistanke om ITP (immun trombocytopeni). Blodplatetall < 100 x 109/L.

Merknader

Oppgi rekvirentens telefonnummer dersom det ønskes rask tilbakemelding.
I tillegg er informasjon om ev transfusjonshistorikk viktig mtp tolkning av resultater (har pasienten fått trombocytt-transfusjoner siste 7 dager før prøvetaking og/eller immunoglobuliner siste måned før prøvetaking?).

Annet

Fagområde

Trombocyttimmunologi.