Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.
Laboratorium for trombocyttimmunologi.