Medisinsk Biokjemi sender elektroniske svar til legekontor som er koblet opp mot Norsk Helsenett. Elektronisk meldingsutveksling av prøvesvar foregår kontinuerlig hverdager mellom kl.08.00 – 16.00.
Teknisk brukerstøtte ivaretas av HNIKT.
 
For eksterne rekvirenter som ikke kan motta elektronisk sendes det ut papirrapport daglig. Papirrapporten inneholder opplysninger om pasient, rekvirent, prøvetakingstidspunkt, analyseresultat, kommentarer og referanseområder. Den elektroniske rapporten er en forenklet svarrapport.
 
Mer detaljert informasjon kan fås ved henvendelse til laboratoriet.

Telefonisk svar:
Dersom det er ønskelig med telefonisk svar kan rekvirentene ta kontakt med oss på dagtid (ukedager) på telefon nr: 77 62 67 18.
Prøvesvar gis ikke direkte ut til pasient, med unntak av INR.
Laboratoriemedisin ringer ut svar som er svært unormale