De fleste (alle) klinisk kjemiske analyser vil være beheftet med falsk positive svar og med falsk negative svar. Det er altså svært få analyser som gir patologiske svar hos alle syke individer, samtidig som alle friske individer får normale svar.
Med en analyses diagnostiske sensitivitet forstås analysens evne til å identifisere syke individer (optimalt så nær 100% som mulig), og med spesifisitet forstås analysens evne til å ekskludere friske individer (optimalt så nær 100% som mulig).
Diagnostisk sensitivitet og spesifisitet er tekniske egenskaper ved en test, og angir testens evne til å identifisere friske og syke individer i en gruppe.
Ved screening i en generell populasjon er gjerne prevalensen lav av de sykdomsforandringer man leter etter, og andel falsk positive svar blir derfor mange.
Behovet for en klinisk utvelgelse (fremskaffe pre-test sannsynlighet for sykdom 0.3-0.6) før prøverekvirering er derfor større i primærhelsetjenesten, fordi det ved innleggelse i sykehus foretas selektering av pasienter. Det er større forekomst av sykdom i utvalget som legges inn i sykehus sammenlignet med de som er utenfor sykehus.
Dette fører til at den prediktive verdi av spesielle analyser er større i en sykehuspopulasjon p.g.a det selekterte pasientmaterialet som prøvene tas fra.

Eksempel:
Gitt en sykdom. Man har en gruppe på 100 personer, 53 syke og 47 friske. Testen man bruker plukker ut 48 syke som positiv, men også 2 friske som positiv (falsk positiv). Testen angir 45 friske som negativ, men også 5 syke som negativ (falsk negativ).

. Sykdom pos.
(+)
Sykdom neg.
(-)
.
Test pos. (+)
48

2
Positiv prediktiv verdi:
PPV = 48/50 = 96%
Test neg. (-)
5

45
Negativ prediktiv verdi:
NPV = 45/50 = 90%
. Sensitivitet:

48/53 = 91%

Spesifisitet:

45/47 = 96%

.

Positiv prediktiv verdi (PPV)= 96% betyr at pasienten har 96 % risiko (0.96) for sykdom når testen er positiv.
Negativ prediktiv verdi (NPV)= 90 % betyr at pasienten har 90% sjanse for å ikke ha sykdom ("være frisk") når testen er negativ.
Prediktiv verdi av en en test avhenger av/ varierer med forekomsten av aktuell sykdom (prevalens) i den befolkning pasienten kommer fra.