Dersom et positivt resultat kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver skal prøven tas i henhold til Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231/2014 (sanksjonære prøver) fra Helsedirektoratet.

Det skal tas to prøveglass av typen forseglet Monovette (10 mL), og disse skal inneholde minimum 5 mL urin per glass. Prøveglassene skal forsegles før de sendes til oss i egen forseglet prøvepose. Ved rekvirering av sanksjonære prøver må også baksiden av rekvisisjonen fylles ut, og både prøvetaker og prøvegiver skal signere her.