Det anbefales å benytte elektronisk rekvirering fremfor papirrekvisisjon hvis mulig. Unntak er rekvirering av sanksjonære rusmiddelanalyser, disse kan foreløpig kun rekvireres på papirrekvisisjon.

Her finner du rekvisisjonene for:
Legemiddelanalyser
Rusmiddelanalyser
Sanksjonære rusmiddelanalyser