Rekvisisjon til biokjemi 
Rekvisisjon til biokjemi URIN
Rekvisisjon til immunologi og transfusjonsmedisin
Rekvisisjon til BCR-ABL og PML-RARα
Rekvisisjon til trombocyttimmunologi
Rekvisisjon til legemiddelanalyser
Rekvisisjon til mikrobiologi
Rekvisisjon til rusmiddelanalyser
Rekvisisjon til sanksjonære rusmiddelanalyser

Rekvisisjon til cytologisk undersøkelse
Rekvisisjon til histologisk undersøkelse
Rekvisisjon til histologisk undersøkelse - placenta
Rekvisisjon til obduksjonsbegjæring
Rekvisisjon til molekylærpatologisk undersøkelse

Rekvisisjon til gastrolab

Rekvisisjon til Medisinsk Genetisk analyse
Rekvisisjon elektronisk til Medisinsk Genetisk analyse
Rekvisisjon til Arvelig kreft
Rekvisisjon til Fosterdiagnostikk
Tilleggskjema til nevromuskulære sykdommer Medisinsk Genetisk avd