Rekvirentkoder:
Alle som skal rekvirere prøver til UNN må ha en egen rekvirentkode registrert i vårt datasystem.

Bestilling av rekvirentkode
Bestilling av rekvirentkode sendes til Helse Nord IKT. Benytt vedlagte skjema ved bestilling av nye rekvirenter.
Last ned bestillingsskjema her (pdf)
Bestillingsskjemaet sendes med e-post til:
rekvirenter@hnikt.no

Rekvirering elektronisk:
Alle legekontor som sender prøver til sykehus i Helse Nord for analysering, har fått tilbud om å rekvirere elektronisk fra eget journalsystemet. Hvert sykehus i helseregionen har laget et oppsett for de analyser som kan rekvireres, og legekontorene har tilgang til opplysninger om prøvemateriale, holdbarhet på prøver og forsendelse ved de sykehus som har laboratoriehåndbok.​

Formålet med elektronisk rekvirering (ERL)​ er kvalitetssikring av rekvirering ved å eliminere manuell registrering av rekvisisjoner og prøver. Dette gir raskere prøvesvar og redusert risiko for feil.

Rekvireringsløsningen er integrert med journalsystemene CGM Journal (tidligere WinMed3), WinMed2 og Plenario. Testing er snart sluttført for System X.

Legekontor som ønsker løsningen kan ta kontakt med Laboratoriemedisin. Det vil være tekniske ressurser som installerer løsningen, samt etikettskrivere. Deretter vil det være ansatte fra laboratoriene som har opplæring med dere. Vanligvis holder det med ca en times opplæring for legene, og litt utvidet opplæring i etterkant for prøvetakingspersonell.

Installasjon av programmet, skrivere og opplæring er kostnadsfritt.​

Rekvirering på papirrekvisisjon:
Analyser ved Laboratoriemedisin rekvireres på følgende skjema:
Analyser i blod/plasma/serum på rosa rekvisisjon (A4 format).
Analyser i urin, spinalvæske, fæces og andre kroppsvæsker på gul rekvisisjon (A4 format)

Alle rekvisisjoner må være tydelig påført pasientens navn, adresse og fullt fødselsnummer (11 siffer), samt rekvirent/rekvirentkode og prøvetakingstidspunkt. Analyser strekmarkeres med ønsket prioritet.

Kliniske opplysninger bør påføres rekvisisjonen. Ved enkelte analyser er det nødvendig med adekvate opplysninger ang. pasientens sykdom og evt. medikasjon, for å kunne vurdere resultatet. Disse analyser er merket med * på rekvisisjonen.

Tilleggsrekvirering:
Dersom laboratoriets leger finner det nødvendig, kan det bli aktuelt å tilleggsrekvirere analyser. Dette kan rekvirenten reservere seg mot ved å henvende seg til laboratoriets ledelse.

De fleste parametre i serum er holdbare noen dager i kjøleskap. Det er mulig å etterbestille analyser dersom det finnes nok prøvemateriale og det er innenfor holdbarhetstiden til den enkelte analyse.