Prøveglass og rekvisisjon må merkes med pasientnavn og fullt personnummer, prøvetakingsdato og klokkeslett for prøvetaking. Husk å påføre rekvirentkode. Sørg for at prøveglassene er godt lukket/ forseglet.

Serumprøver til analyse av legemidler
Legemiddelanalyser benyttes ved terapikontroll, vurdering av etterlevelse, interaksjoner og ved mistanke om overdosering/forgiftning. Prøven tas på serumrør uten tilsetning (ikke gelglass). Nødvendig prøvemengde er minimum 0,5 ml serum når det bestilles én analyse, 1 ml når det bestilles flere analyser. Prøver til serumkonsentrasjonsbestemmelse tas ved bunnkonsentrasjon med mindre noe annet er angitt. Med dette menes at prøven skal tas like før inntak av neste dose.

Urinprøver til analyse av rusmidler
Medisinske prøver
Urinprøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 ml). Glasset skal inneholde minimum 5 ml urin. Ved sanksjonære prøver benyttes annen type prøveglass, se under avsnittet Sanksjonære prøver.

Sanksjonære prøver
Dersom et positivt resultat kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver skal prøven tas i henhold til Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231/2014 (sanksjonære prøver) fra Helsedirektoratet.

Det skal tas to prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 ml), og disse skal inneholde minimum 5 ml urin per glass. Prøveglassene skal forsegles før de sendes til oss i egen forseglet prøvepose. Ved rekvirering av sanksjonære prøver må også baksiden av rekvisisjonen fylles ut, og både prøvetaker og prøvegiver skal signere her.

Utstyr for prøvetaking
Prøveglass for urin, transporthylser og forsendelsesposer kan bestilles under fanen "Bestill prøvetakingsutstyr" i Laboratoriehåndboka, eller fra Forsyningsavdelingen per telefon: 776 26 409 eller fax: 776 26 408.

  • Art.nr 233730 - Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 ml) til medisinske prøver
  • Art.nr 204135 - Forseglet Urin-Monovette (10 ml) til sanksjonære prøver
  • Art.nr 210095 - Forseglingspose til forsendelse av sanksjonære prøver
  • Art.nr 201954 - Hylse til transport av blodglass (passer også til Urin-Monovette)
  • Art.nr 203797 - Konvolutt prøvetakning, 15x32 cm, m/ porto inntil 350 g