For de aller fleste av våre analyser, benytter vi EDTA-blod. NaHep-blod benyttes kun ved karyotypering (kromosomanalyse). I noen tilfeller brukes andre materialer enn blod til analysene. Se tabell 1 for en grov oversikt over hvilke prøvematerialer som benyttes til de ulike analysene, og noen av de hyppigste indikasjonene. Se tabell 2 for nærmere beskrivelse av prøvetaking, oppbevaring og transport av de ulike prøvematerialene.

Se Tabell 1: Prøvematerialer til ulike analyser

Listen er ikke utfyllende! Ta kontakt med avdelingen ved usikkerhet angående egnet prøvemateriale.
Rekvisisjonene finnes her

Forutsetningen for korrekte analysesvar er at prøvetaking, behandling, oppbevaring og forsendelse av prøver er forskriftsmessig utført. Disse pre-analytiske faktorene kan påvirke analyseresultatene, og føre til at analysene ikke kan utføres eller blir teknisk mislykket. Laboratoriet har få muligheter til å oppdage denne type feil før analyse igangsettes.
Se tabell 2 og trykk på lenken for de ulike prøvematerialene for nærmere beskrivelse av prøvetaking, oppbevaring og transport.

Generelle retningslinjer

  • Kontroller pasientens identitet før prøvetaking, fødselsnummer (11 siffer).
  • Husk å påføre dato for prøvetakingen på rekvisisjonen. Prøveglassene merkes godt med navn og fødselsnummer (11 siffer).
  • Alle prøver som inneholder biologisk materiale er å betrakte som potensielt smittefarlig. Derfor bør arbeidet med biologiske prøver utføres slik at man unngår direkte kontakt.

Se Tabell 2: Prøvetaking