Ubrukt medium: Brukes ikke etter at holdbarhetsdato er utgått! Oppbevares i kjøleskap el. ved romtemperatur (2-25°C).

Medium med prøvemateriale: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Sendes raskest mulig til laboratoriet.

Holdbarhet etter prøvetakning: 7 dager.

330C UTM-RT medium ureta cervix: 220764 enhet: 1 stk.

305C UTM-RT kit nasopharynx: 202007 Enhet: (1 stk.). Ubrukt medium: Brukes ikke etter at holdbarhetsdato er utgått! Oppbevares i kjøleskap el. ved romtemperatur (2-25°C)
Pensel 503CS01 virologi tynn NP flocksvaber: 230742 Enhet: (1 stk.)

Husk å velge UTM-RT med tilstrekkelig mengde transportmedium! Normalt anbefales minst 3 mL. Mindre volum bør kun brukes når svært få analyser er aktuelle.

1. Ta prøve fra aktuelt fokus. (Se f.eks. prøvetaking fra nasofarynks.)

2. Plasser penselen helt i bunnen på i transportmediet.

Bilde prøvetaking nasopharynx

3. Brekk av overflødig skaft ved knekkpunktet.

4. Skru korken godt på. Penselen skal være i transportrøret under sending. Husk merking av prøven (pasientdata, tidspunkt, prøvelokalisasjon).

5. Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse og send raskest mulig til laboratoriet. Holdbarhet etter prøvetakning: 7 dager.