Medium med prøvemateriale: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Sendes raskest mulig til laboratoriet.

Holdbarhet etter prøvetakning: Avhengig av analyse.

Sterile prøveglass m/ lokk og skje (avføring): 202026 Enhet: 1 stk.