Transportmedium for urinprøver, sterile væsker, vevsprøver og fremmedlegemer; Sterilt universalglass.
Glasset skal ikke fylles med væske over 20 ml merket.

Medium med prøvemateriale: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Sendes raskest mulig til laboratoriet.

Holdbarhet etter prøvetakning: Urinprøver - 48 timer. Prøver til bakteriologisk dyrkning - 24 - 48 timer.

Sterile prøveglass m/ lokk: 202025 Enhet: 1 stk.