1. Støtt under pasientens hake og bøy hode litt bakover ved prøvetaking. Ofte er det enkleste å støtte pasientens bakhode mot en vegg eller stol.

2. Penselen som følger med prøvetakingssettet føres langs nesegulvet til den treffer bakre vegg av nasofarynks.

3. Roter penselen forsiktig mot slimhinnen, helst i 10-15 sekunder, slik at penselhodet kan trekke til seg sekret.

nasofarynks

4. Plasser penselen helt i bunnen på i transportmediet.

nasofarynx

5. Brekk av overflødig skaft ved knekkpunktet.

6. Skru korken godt på. Penselen skal være i transportrøret under sending. Husk merking av prøven (pasientdata, tidspunkt, prøvelokalisasjon). 

7. Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven sendes raskest mulig til laboratoriet.