1. Be pasienten lene hodet bakover og åpne munnen godt opp. Ved behov bruk spatel til å dytte ned tungen. 

2. Penselen føres inn uten at den kommer i kontakt med tennene eller tunge. 

3. Pensel strykes frem og tilbake over tonsiller og bakre svelgvegg.

nasofarynks

Prøvetaking av svelget. Illustrasjon: FHI

4. Plasser penselen helt i bunnen på i transportmediet, og brekk av overflødig skaft ved knekkpunktet.

nasofarynks

5. Skru korken godt på. Penselen skal være i transportrøret under sending. Husk merking av prøven (pasientdata, tidspunkt, prøvelokalisasjon). OBS! For å kunne skille ulike prøver tatt på samme pasient, så er det ekstra viktig at prøvelokalisasjon (i tillegg til rekvisisjon) skrives på prøveglasset!

6. Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven sendes raskest mulig til laboratoriet.