Ubrukt medium: Brukes ikke etter at holdbarhetsdato er utgått! Oppbevares i kjøleskap el. ved romtemperatur (2-25°C).

Medium med prøvemateriale: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Sendes raskest mulig til laboratoriet.

Holdbarhet etter prøvetakning: Prøven bør sendes samme dag som den er tatt.

Fecal Swab-Fæces transportmedium (erstatter Cary Blair - 201892): 223201 Enhet: 1 stk.