Ubrukt medium: Brukes ikke etter at holdbarhetsdato er utgått! Oppbevares i kjøleskap el. ved romtemperatur (2-25°C).
Medium med prøvemateriale:  Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Sendes raskest mulig til laboratoriet. NB! Prøver til gonokokk dyrkning skal oppbevares i romtemperatur.

Holdbarhet etter prøvetakning: 48 - 72 timer.

Steril engangsforpakning inneholder transportmedium og prøvetakningssvaber i normal størrelse med tip i nylon flockfiber. Tynn prøvetakningspensel leveres ved siden av og brukes der det er spesifisert i laboratoriehåndboken. Viktig at både den tynne penselen og penselen som følger med i forpakningen plasseres i transportmediet før lukking. Den medfølgende penselen inneholder tilsetninger som er nødvendig for kvaliteten på transportmediet.

eSwab fra Copan: 202006 Enhet: 1 stk.

Pensel 503CS01 virologi tynn NP flocksvaber: 230742 Enhet: 1 stk.

Pensel 501 CS01 ureta sår lesjoner: 215948 Enhet: 1 stk.

Pensel 509 CS01 cervix anal: 215949 Enhet: 1 stk.