Transportmedium for parasittundersøkelse; EcoFix
Ubrukt medium: Brukes ikke etter at holdbarhetsdato er utgått! Oppbevares i kjøleskap el. ved romtemperatur (2-25°C).

Medium med prøvemateriale: Romtemperatur

Holdbarhet etter prøvetakning: Kan oppbevares uansett tid så lenge korken er godt skrudd igjen.

Ecofix transp.medium for fæcesprøver: 220900 Enhet: 1 stk.