Det kan utføres direkte mikroskopi på flytende væsker og puss som er deponert og lufttørket på objektglass.
Alle preparater til direkte mikroskopi lufttørkes før transport for å unngå søl og smitteeksposisjon. Og sendes i plasthylser for objektglass.