Prøvetaking generelt
Bruk sterilt prøvetakingsutstyr og -prosedyre.
Ved punktater skal huden desinfiseres med klorhexidinsprit før prøvetaking.
Ved bakteriologisk undersøkelse av sår vaskes overfladisk puss og nekrotisk vev bort (med sterilt saltvann) før prøvetakning i sårrand eller sårbunn.
Ved mistanke om anaerob infeksjon bør prøvematerialet transporteres på eSwab (flytende transportmedium). Hvis svært kort transporttid kan materialet sendes i lukket sprøyte (sikre at stempel ikke kan bevege seg) evt. i sterilt prøveglass som fylles helt opp med materiale.

Oversikt over transportbeholdere til mikrobiologiske prøver.

Nedenfor finnes en oversikt over prøvetakingsutstyr som kan skrives ut for enkelt oppslag. I tillegg finnes detaljert beskrivelse av prøvetakingsutstyr med artikkelnummer for bestilling.