Rekvisisjonen (papir eller elektronisk) må være fullstendig utfylt med alle opplysninger som kreves:

 • Rekvirentopplysninger med navn, avdeling, sykehus og rekvirentkode.
 • Pasientdata med navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse.
 • Relevante kliniske opplysninger og tentativ diagnose.
 • Antall prøveglass med lokalisasjon og hva hvert enkelt glass inneholder.
 • Fikseringsløsning som er brukt.
 • Dato og klokkeslett.

Påse at rekvisisjon er riktig utfylt før den sendes elektronisk eller sammen med prøveglasset. Se spesifikasjon til hver prøvetype.

Oppbevaring av fikseringsvæsker:

4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer oppbevares i romtemperatur

ThinPrep oppbevares i romtemperatur

Etanol 50 % eller 70 % oppbevares i romtemperatur

McDowell oppbevares i kjøleskap

Prøver lagt i NaCl er ufiksert og må bringes til avdelingen umiddelbart etter prøvetagning i åpningstiden som er hverdager 08.00-15.30.

Histologiske prøver

 • Vevsprøver skal fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ).
 • McDowell: Til muskel som skal til elektronmikroskopisk undersøkelse
 • Natriumklorid (NaCl): For biopsimateriale som skal til f.eks immunfluorescens og må ankomme avdelingen i åpningstiden (08:00 - 15:30)
 • Nedkjølt: For eksempel muskel hvor det skal utføres enzymhistokjemiske analyser

Cytologisk prøver

 • ThinPrep: Til cytologiske prøver fra vagina og cervix
 • Sprayfix: Utstryk til cytologisk undersøkelse
 • Etanol 50 %: For fiksering av væsker til cytologisk undersøkelse som f.eks urin i forhold 50:50 væske/fiskering
 • Natriumklorid (NaCl): Cytologiske væskeprøver som ankommer avdelingen samme dag som prøven er tatt
 • Lufttørket: Utstryk til cytologisk undersøkelse

Merking av prøveglass:

 • Prøveglass skal være merket med pasientens navn og fødselsummer (11 siffer)
 • Prøveglasset merkes med nummer tilsvarende merking på rekvisisjon
 • Påse at prøveglass er riktig merket før forsendelse
 • Kontroller at korken på prøveglasset er godt skrudd igjen for å forhindre lekkasje av fikseringsløsning under transport
 • Ved forsendelse via post eller hentetjeneste plasseres prøveglasset i en forsendelseshylse
  Se også info om emballering, pakking og merking under forsendelse: (https://labhandbok.unn.no/forsendelse/category925.html)

Veiledning til utfylling av papirremisse:Prøve med papirrekvisisjon

Veiledning til utfylling av elektronisk remisse for pimærhelsetjenesten

Utskriftsvennlig prosedyre

Histologisk undersøkelse
Væskebasert prøve fra cervix
Væskebasert prøve fra vagina
Urin til cytologisk undersøkelse
Annet materiale til cytologisk undersøkelse

Veiledning for bestilling av patologiundersøkelser i DIPS Arena
finnes i Arenaportalen: (https://dipsarenainord.infocaption.com/382.guide)