Pasienter som dør på sykehus eller sykehjem i Tromsø obduseres etter rekvisjon på eget skjema.

Obduksjon av pasienter som er døde ved andre sykehus eller sykehjem kan utføres etter avtale med avdelingen. Det stilles ikke krav om at de pårørende skal ha gitt positivt samtykke til obduksjon, men det er en forutsetning at de pårørende er underrettet om dødsfallet og at de ikke har gitt uttrykk for at de ikke ønsker obduksjon.

Obduksjon kan ikke foretas før det har gått 8 timer etter dødens inntreden, med mindre avdøde eller nærmeste pårørende har samtykket i at dette kan gjøres tidligere.

Personer som blir brakt til sykehuset for mulig behandling, men som er døde ved ankomst til sykehuset, kommer inn under de samme regler for obduksjon. Pasienter som er døde utenfor helseinstitusjon, kan obduseres etter avtale med avdelingen. I slike tilfeller må de pårørendes samtykke til obduksjon innhentes. Transport til og fra sykehuset ordnes fortrinnsvis ved henvendelse til begravelsesbyrå.

Ved mistanke om virushepatitt er det på grunn av smittefaren ønskelig med postmortal leverbiopsi fremfor obduksjon.


Utfører sykehusobduksjoner og rettsmedisinske obduksjoner. Virksomheten omfatter også undersøkelse av pre- og postnatale dødsfall med vekt på diagnostikk av misdannelser og andre perinatale sykdommer.