Ved dødsfall på UNN Tromsø:

Åpne Laboratoriehåndboka som finnes her

Fyll ut «Rekvisisjon til obduksjonsbegjæring» og skriv den ut.

Send denne til Klinisk patologi.

Ved dødsfall annet sted (på eller utenfor helseinstitusjon):

 1. Send e-post til obd@unn.no om at det er ønskelig med obduksjon uten å angi personidentifiserbare opplysninger. Gi gjerne en kort beskrivelse av omstendigheter og problemstilling.
 2. Åpne Laboratoriehåndboka som finnes på www.unn.no. Under «Fagområder» ligger lenke til «Rekvisisjoner». Skriv ut «Rekvisisjon til obduksjonsbegjæring».
  DENNE FYLLES UT OG LEGGES SAMMEN MED DEN AVDØDE I KISTA.
 3. Ta kontakt med begravelsesbyrå og få den avdøde transportert til UNN Tromsø.

 

NB:

 • På rekvisisjonen må det angis opplysninger om tidligere og aktuell sykdom, bruk av legemidler, omstendigheter rundt dødsfallet og årsaken til at obduksjon ønskes.
 • Det må angis om det er sendt melding om unaturlig dødsfall til politiet og hvilken tilbakemelding politiet har gitt.
 • Det må angis om pårørende er informert om at obduksjon kan finne sted og at de samtykker til det.
 • Selv om det er begjært obduksjon, skal legen fylle ut dødsmelding som sendes til tingretten på vanlig måte. Etter obduksjonen vil patologen sende supplerende opplysninger til Dødsårsaksregisteret.
 • Folketrygden dekker utgifter til transport av avdøde til og fra UNN Tromsø.
 • Obduksjon vil normalt ikke føre til forsinkelse av begravelse.

 

FOR 2006-06-30-790

(www.lovdata.no)

Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge