Analysepakkene som gjelder for tromboseutredning fra 15.sept 2021:

  • Arvelig trombosetendens:
    For pasienter som har trombose i familien, men som ikke har hatt trombose selv. Erstatter «Arvelig trombofiliutredning».
  • Gjennomgått trombose:
    For pasienter som selv har hatt trombose.
    Erstatter «Ervervet trombosetendens».