Tirsdag 6.februar etter kl 12 vil det være mulig å gjøre oppslag i denne labhandboka via Dips Lab. Dette gjelder alle sykehus som bruker Dips Lab,
Torsdag 8.februar vil legekontorene få tilgang til denne labhandboka via Tjenestetilbudet.
Mandag 12.februar vil legekontorene kunne gjøre bestilling av prøvetakninsutstyr fra forsyningsavdelingen UNN Tromsø direkte fra labhandboka.

Det er laget egen fane for tilbakemelding angående labhandboka, dette er spesielt viktig dersom du opplever feil eller mangler. Lenkene på internett vil fortsatt vise til gammel labhandbok. Disse vil  oppdateres i løpet av uken til å vise ny labhandbok.