•    Amiodaron (Cordarone) er ustabil i serum i romtemperatur. Prøven bør fryses ned i påvente av forsendelse og sendes til laboratoriet i nedfrosset tilstand.
•    Olanzapin (Zyprexa) sendes lysbeskyttet med aluminiumsfolie. Manglende lysbeskyttelse kan medføre at konsentrasjonen blir lavere enn den var ved prøvetaking.
•    Zopiklon (Imovane) er ustabil i serum i romtemperatur. Prøven bør fryses ned i påvente av forsendelse og sendes til laboratoriet i nedfrosset tilstand.
•    For øvrig bør alle serumprøver til legemiddelanalyser oppbevares kjølig (i kjøleskap) i påvente av forsendelse.