Alle rekvisisjoner kan printes ut fra Laboratoriehåndboka under Fagområder-Rekvisisjoner-Rekvisisjoner til rusmiddelanalyser

For å sikre pasienten og prøvesvarene, samt unngå komplisering av rekvireringen i laboratoriet er det viktig at riktig versjon brukes og at opplysningene som oppgis er riktige.