Indikasjon:

Person med akutt luftveisinfeksjon som innfrir FHI sine kriterier for testing. Følg med på FHI sin side: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus.
Personer UTEN symptomer skal ikke testes. 
(Unntak fra kriteriene kan i særegne tilfeller avtales med vakthavende mikrobiolog.)

Prøvetaking:

Husk å følge anbefalte smittevernrutiner for beskyttelsesutstyr:

Det tas kun 1 prøve per pasient. Primært tas prøve fra svelg OG nasofarynks (samme pensel) i egnet virustransportmedium. (Laboratoriet følger FHI sine anbefalinger: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus.) 

  • For prøvetaking fra svelg: Pensel strykes frem og tilbake over tonsiller, svelg og bakre del av tunge. 
  • For prøvetaking fra nasofarynks, se beskrivelse og illustrasjon på følgende side: UTM-RT (VIRUS TRANSPORTMEDIUM)

Alternativt kan prøve tas (når pasienten er isolert) fra nedre luftveier:

  • Ekspektorat 
  • Trakealsekret
  • BAL
  • Indusert sputum (frarådes pga. aerosoldannelse)

For optimal prøvehåndtering bør det opplyses om følgende:

  1. Symptomer og dato for symptomstart
  2. Dato for evt. kjent eksponering
     

Forsendelse: 

Prøven holdes kjølig inntil sending. Prøven sendes med adekvat utfylt rekvisisjon til:

Universitetssykehuset Nord Norge
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Svar:

Mikrobiologisk laboratorium setter opp analysen både på dag- og kveldstid. Prøver som ankommer laboratoriet innen kl.09.00 blir normalt svart ut samme ettermiddag.

Analysen kan være negativ i tidlig sykdomsforløp (tross reell infeksjon). Følg lokale smittevernrutiner for oppheving av eventuell karantene/isolasjon. Ny prøve bør vurderes ved forverring av akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste og/eller tungpustethet, hvor første prøve var negativ.