Indikasjon:

Person som innfrir FHI sine kriterier for testing: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus. Dette gjelder hovedsakelig personer med symptomatisk akutt luftveisinfeksjon. Det kan være aktuelt å teste asymptomatiske personer i enkelte situasjoner. Følg med på FHI (lenken ovenfor).

Prøvetaking:

Husk å følge anbefalte smittevernrutiner for beskyttelsesutstyr:

Det tas kun 1 prøve per pasient. Primært tas prøve fra svelg OG nasofarynks (samme pensel) i egnet virustransportmedium, se: UTM-RT (VIRUS TRANSPORTMEDIUM). (Laboratoriet følger FHI sine anbefalinger: Prøvetaking - praktisk gjennomføring.) For å sikre tilstrekkelig materiale anbefales prøvetakingsutstyr med minst 3 mL virustransportmedium.

  • For prøvetaking fra svelg: Se beskrivelse av prøvetaking her: Halsprøve 
  • For prøvetaking fra nasofarynks, se beskrivelse av prøvetaking her: Nasofarynksprøve 

Alternativt kan prøve tas (når pasienten er isolert) fra nedre luftveier:

  • Ekspektorat 
  • Trakealsekret
  • BAL
  • Indusert sputum (frarådes pga. aerosoldannelse)

Det kan være aktuelt med serumprøve i tillegg til luftveisprøve ved akutt infeksjon. Se indikasjoner i laboratoriehåndboken.

For optimal prøvehåndtering bør det opplyses om følgende:

  1. Symptomer og dato for symptomstart
  2. Dato for evt. kjent eksponering
     

Forsendelse: 

Prøven holdes kjølig inntil sending. Prøven sendes med adekvat utfylt rekvisisjon til:

Universitetssykehuset Nord Norge
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Svar:

Mikrobiologisk laboratorium setter opp analysen både på dag- og kveldstid. Prøver som ankommer laboratoriet innen kl.09.00 blir normalt svart ut samme ettermiddag.
Analysen kan være negativ i tidlig sykdomsforløp (tross reell infeksjon). Følg lokale smittevernrutiner for oppheving av eventuell karantene/isolasjon. Ny prøve bør vurderes ved forverring av akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste og/eller tungpustethet, hvor første prøve var negativ. 
 

Sist revidert 26.02.21