Oversikt prøvetakingsutstyr mikrobiologiske prøver

Avdeling for Mikrobiologi og Smittevern har laget en oversikt over Mikrobiologiske analyser og ulike prøvetakningsglass/transportmedier. Denne finnes i Laboratoriehåndboken under Fagområder – Mikrobiologi – Prøvetakning: Prøvetakningsoversikt mikrobiologiske prøver (Utskriftsvennlig format). Vi anbefaler alle som tar mikrobiologiske prøver om å skrive denne ut og ha den hengende der dere tar prøvene til mikrobiologi.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018