Det nye analyseinstrumentet tar kun prøveglass av ny type. Vi ber derfor om at dere kaster de gamle glassene på 10ml, og bestiller nye prøveglass under fanen Bestill prøvetakingsutstyr i Laboratoriehåndboka. Artikkelnr 233730.

Prøveglass til sanksjonære prøver skal fortsatt tas på glass av typen forseglet Monovette 10 ml. Artikkelnr 204135.