APTT (gjelder kun UNN Tromsø)
Den nye metoden for APTT måler lavere enn tidligere og har derfor et lavere referanseområde på 25-37 sek. Terapeutisk område for ufraksjonert Heparin er cirka 2-2.6 x utgangsverdien (litteraturdata). Metoden har også fått nytt navn i DIPS: "APTT-TR". Analysen står derfor på en egen linje.

Anti-Xa
Den nye anti-Xa metoden kan brukes til monitorering av både lavmolekylært heparin (Klexane, Fragmin) og ufraksjonert Heparin. Egen ex-vivo studie av pasienter som fikk ufraksjonert Heparin viste veiledende terapeutisk område på 50-85 sek som tilsvarer 0.3-0.7 IU/mL med anti-Xa metode for ufraksjonert Heparin. Hvis nøyaktig dosering av ufraksjonert heparin er nødvendig anbefales det å måle anti-Xa samtidig med APTT. Behandlingsområdet for ufraksjonert heparin er 0.3-0.7 IU/mL. Behandlingsområde for lavmolekylært heparin ved dosering 2 x per dag er 0.5-1.0 IU/mL. Metoden kan ikke brukes til dosering av DOAK. I DIPS heter metoden «Heparin, lavmolekylært».

Von Willebrand-Faktor
Referanseområdet for metoden von Willebrand-Faktor antigen er endret til ≥ 55 %. Vi har også fått en ny metode for von Willebrand-Faktor aktivitet som har bedre sensitivitet i det lave området enn tidligere.