Metoden for vonWillebrand faktor aktivitet har bedre sensitivitet og bedre CV i lave områder enn vår gamle metoden. Vi endrer referanseområde for analysen vonWillebrand faktor antigen. Nytt referanseområde i DIPS blir > 54 % (i dag er det større enn 49%). For vonWillebrand faktor aktivitet og faktor VIII blir referanseområder uendret.

Med vennlig hilsen,
Laboratoriemedisin UNN