Innkomne prøver vil bli frosset ned og analysert fortløpende så snart analyseinstrumentet er klart til bruk i nye lokaler, forhåpentligvis i løpet av uke 44. Dersom det i denne perioden skulle være behov for raskere svar kan dere ringe og be om at prøvene analyseres med spesifikk metode.

Telefonnummer: 776 26 286